przebiegać


przebiegać
przebiegać I {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, przebiegaćam, przebiegaća, przebiegaćają, przebiegaćany {{/stl_8}}– przebiec, {{/stl_13}}{{stl_8}}rzad. {{/stl_8}}przebiegnąć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IVc-b, przebiegaćbiegnę, przebiegaćbiegnie, przebiegaćbiegnij, przebiegaćbiegłem, przebiegaćbiegł, przebiegaćbiegła, przebiegaćbiegli {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przebywać jakiś odcinek drogi biegiem; przemieszczać się w poprzek czegoś na drugą stronę biegiem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Codziennie przebiegał kilka kilometrów. Nie wolno przebiegać przez ulicę. Przebiegł dystans w rekordowym czasie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przemieszczać się biegiem, szybko przez coś, którędyś; szybko przebywać, mijać jakieś miejsce (o ruchu odbywającym się przed obserwatorem) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Impuls elektryczny przebiega wzdłuż włókien nerwowych. Pociągi pośpieszne przebiegają przez tę stację bez zatrzymywania. Sprinter przebiegł metę. Koło nich przebiegły spłoszone sarny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pojawiać się na krótką chwilę; przemykać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Grymas niezadowolenia przebiega po czyjejś twarzy. Dreszcz przebiegł komuś po skórze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o dźwiękach, głosach: rozlegać się, brzmieć, dawać się słyszeć': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szmer zaskoczenia przebiegł po sali. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}częściej dk {{/stl_8}}{{stl_7}}'o liniach, drogach, szlakach itp.: być położonym gdzieś, przeprowadzonym którędyś, ciągnąć się, rozciągać się w przestrzeni; biec, iść': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nowa droga przebiega wzdłuż rzeki. Szlak przebiegał przez kotlinę. Zdecydowano, że ulica przebiegnie tędy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rozwijać się w czasie, odbywać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prace przebiegają zgodnie z planem. Debata przebiega spokojnie. Akcja przebiega bez niespodzianek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o procesach, reakcjach chemicznych itp.: zachodzić, dokonywać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dzięki katalizatorowi reakcja przebiega wolniej. Dezintegracja więzi społecznych przebiega najszybciej w anonimowym środowisku miejskim. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}przebiegać II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. dk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_7}}'poświęcić jakiś czas na bieganie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przebiegał dwie godziny, pół dnia. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przebiegać — Coś przebiega pod znakiem jakichś wydarzeń zob. znak 2 …   Słownik frazeologiczny

  • przebiegać — I, przebiegaćam, przebiegaćasz, przebiegaćają, przebiegaćaj, przebiegaćał 1. ndk → przebiec 2. dk «spędzić jakiś czas na bieganiu» Przebiegał cały dzień …   Słownik języka polskiego

  • przebiegać – przebiec pamięcią [myślą, wspomnieniem] — {{/stl 13}}{{stl 33}} przypominać sobie po kolei, pokrótce, szybko prześledzić coś w myśli, w pamięci :{{/stl 33}}{{stl 10}}Przed snem przebiegła myślą wypadki minionego dnia. Jeszcze raz przebiegał myślą wszystkie operacje, usiłując odkryć błąd …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przebiec — + rzad. przebiegnąć dk Vc, przebiecbiegnę, przebiecbiegniesz, przebiecbiegnij, przebiecbiegł, przebiecbiegła, przebiecbiegli przebiegać ndk I, przebiecam, przebiecasz, przebiecają, przebiecaj, przebiecał 1. «biegnąc przenieść się z miejsca na… …   Słownik języka polskiego

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny

  • burza — ż II, DCMs. burzarzy; lm D. burz «gwałtowne zakłócenie równowagi atmosferycznej, połączone z silnym wiatrem, często z grzmotami i piorunami oraz z obfitymi opadami» Burza gradowa, śnieżna, huraganowa, z piorunami. Burza na morzu. Zbiera się na… …   Słownik języka polskiego

  • krzyżować — ndk IV, krzyżowaćżuję, krzyżowaćżujesz, krzyżowaćżuj, krzyżowaćował, krzyżowaćowany 1. «układać coś na krzyż» Krzyżować nogi, ręce. ◊ Krzyżować szpady, szable a) «mierzyć się z kimś w walce na szpady, szable» b) «ścierać się z kimś w ostrej,… …   Słownik języka polskiego

  • myśl — ż V, DCMs. myślli; lm MD. myślli 1. «czynność, funkcja, praca umysłu, zdolność myślenia; proces poznawczy, myślenie; władza psychiczna poznawcza, rozum, umysł; świadomość, pamięć» Bieg, tok, nurt myśli. Zaprzątać czymś myśl. Coś nie może wyjść z… …   Słownik języka polskiego

  • odwracalny — «dający się odwrócić, zmienić na poprzednio istniejący» Odwracalne zmiany w organizmie. Odwracalny stan materii. ∆ chem. Reakcja odwracalna, proces odwracalny «reakcja, proces, które mogą przebiegać nie tylko w jednym kierunku, ale i w kierunku… …   Słownik języka polskiego

  • pamięć — ż V, DCMs. pamięćęci, blm 1. «zdolność, predyspozycja umysłu do przyswajania, utrwalania i przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości» Chłonna, gruntowna pamięć. Pamięć słuchowa, wzrokowa, muzyczna. Stracić pamięć. Odtworzyć coś z… …   Słownik języka polskiego